wózki jezdniowe nowoczesny magazyn bezpieczna firma

Wózki widłowe

KURS KIEROWCÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

Kurs prowadzony jest wg programu zatwierdzonego przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, nadzorowany przez ministra właściwego ds. gospodarki.

Kurs przygotowuje i uprawnia do samodzielnego kierowania wózkami widłowymi wszelkiego typu z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym.

Warunki przyjęcia na kurs:

Czas trwania kursu:

Po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu, uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie w języku polskim na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Ponadto każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie w języku angielskim honorowane na terenie Unii Europejskiej.SEMINARIUM BEZPIECZNEJ OBSŁUGI - WYMIANY BUTLI GAZOWYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

Seminarium prowadzone jest wg programu zatwierdzonego przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, nadzorowany przez ministra właściwego ds. gospodarki.

Seminarium przeznaczone jest dla kierowców wózków jezdniowych oraz osób, które będą dokonywały wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych zasilanych gazem propan – butan.

Warunki przyjęcia na seminarium:

Czas trwania seminarium:

Po zakończeniu seminarium i pozytywnym zdaniu egzaminu, uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie w języku polskim na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Ponadto każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie w języku angielskim i niemieckim honorowane na terenie Unii Europejskiej.Opcjonalnie istnieje możliwość połączenia KURSU KIEROWCÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM wraz z SEMINARIUM BEZPIECZNEJ OBSŁUGI – WYMIANY BUTLI GAZOWYCH w tych wózkach.SEMINARIUM KIEROWCÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH UNOSZĄCYCH Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM /STEROWANYCH Z POZIOMU ROBOCZEGO/

Seminarium prowadzone jest wg programu zatwierdzonego przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, nadzorowany przez ministra właściwego ds. gospodarki.

Seminarium przygotowuje i uprawnia do samodzielnego kierowania wózkami widłowymi unoszącymi z napędem elektrycznym sterowanymi z poziomu roboczego w transporcie wewnątrzzakładowym.

Warunki przyjęcia na seminarium:

Czas trwania seminarium:

Po zakończeniu seminarium i pozytywnym zdaniu egzaminu, uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie w języku polskim na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Zgłoszenia oraz wszelkie dodatkowe pytania
prosimy kierować na numer telefonu 506 707 837 lub email: info@edu-tech.info.pl.

© 2010 EDU - TECH

Projekt i wykonanie: www.avane.pl